Bedriften (Företaget)

Vauhti Speed Oy`s røtter strekker seg helt tilbake til 1935. Det er med andre ord spørsmål om en av de eldste, om ikke den aller eldste, skismurningsfabrikanten som er i virksomhet. Allerede i 1935 ble Vauhtismurning avertert i tidsskrifter.


Brødrene Aulis og Valt Tolsa innledet tilvirkingen av smurning i Virolahti i sydøstre Finland. Derifra flyttet Vauhti via Jyväskylä og Harjavalta til det stedet som bedriften nå ligger, i Joensuutraktene.

Vauhti var en betydelig smurningsfabrikant helt inn i 80-tallet, men sakket akterut da Aulis Tolsa pensjonerte seg. Samtidig skjedde den største omveltningen i historien på smurningsmarkedet da ulike fluorsmurninger ble allment kjent.


I 1991 skjedde det endringer i bedriftens eierstruktur og det viktigste målet for det nye Vauhti, ble at produktfunksjonaliteten skulle tilsvare de rådende krav nivå innenfor langrennssporten. For å forbedre produktene, samarbeidet man bl.a. med Statens forskningssentral VTT i flere produktutviklingsprogram. Samarbeidet med ulike aktører har fortsatt fram til i dag. Vauhti samarbeider også intensivt med flere landslag og enkelte eliteutøvere.


Nå på 2011-tallet har Vauhti etablert seg som en pålitelig samarbeidspartner og vareleverandør både i Finland og på exportmarkedet.

I de siste årene har Vauhti utvidet sitt produkttilbud til også å gjelde rulleski. De har som produktgruppe fått en betydelig rolle både i Finland og i eksporten. Vauhtis fleksible aluminiums stamme har vist seg å være både holdbar og behagelig. . Denne ypperlige egenskap i kombinasjon med ulike raske hjul borger for en skinytelse i alle sammenhenger.